Index of /datashort/3458ABE/


../
linkit/                      19-Feb-2020 23:16          -
dcl_1000v_5700sl_3458sabc_3458abe_nplc30_soak10..> 19-Feb-2020 20:05        32976
dcl_1000v_5700sl_3458sabc_3458abe_nplc50_soak20..> 19-Feb-2020 20:04        20677
dcl_1000v_5700sl_3458sabc_3458abe_nplc50_soak25..> 19-Feb-2020 23:01        29968
dcl_1000vdc_abc_abe_hulk1_1kvrng_nplc50_soak20.csv 17-Feb-2020 07:00        39897
dcl_100mvdc_a_abe_hulk1_0.1rng_nplc50_soak5.csv  10-Feb-2020 05:53         89
dcl_100mvdc_abc_abe_k46_hulk1_220mrng_2182a_345..> 17-Feb-2020 07:00        44843
dcl_100mvdc_abc_abe_k46_hulk1_220mrng_3458s_100..> 17-Feb-2020 07:00        39501
dcl_100v_abc_abe_hulk1_220rng_nplc50_soak30_752..> 17-Feb-2020 07:00        38511
dcl_100vdc_abc_abe_hulk1_220rng_nplc50_soak20_7..> 17-Feb-2020 07:00        38634
dcl_10vdc_abc_abe_hulk1_11rng_resl8_nplc100_soa..> 17-Feb-2020 07:01        37322
dcl_10vdc_abc_abe_hulk1_11rng_resl8_nplc10_soak..> 17-Feb-2020 07:01        37401
dcl_10vdc_abc_abe_hulk1_11rng_resl8_nplc200_soa..> 17-Feb-2020 07:01        37309
dcl_10vdc_abc_abe_hulk1_11rng_resl8_nplc20_soak..> 17-Feb-2020 07:01        37326
dcl_10vdc_abc_abe_hulk1_11rng_resl8_nplc30.csv   17-Feb-2020 07:01        37424
dcl_10vdc_abc_abe_hulk1_11rng_resl8_nplc50.csv   17-Feb-2020 07:01        37587
dcl_10vdc_bc_k4_k6_hulk2_10rng_nplc20_soak10.csv  10-Feb-2020 05:53        34977
dcl_1vdc_a_abe_hulk1_2rng_nplc50_soak15.csv    17-Feb-2020 07:01        32530
dcl_1vdc_a_abe_hulk1_2rng_nplc50_soak6.csv     17-Feb-2020 07:01        32748
dcl_1vdc_abc_abe_k46_hulk1_2rng_3458s_10vrng_re..> 17-Feb-2020 07:01        39480
dcl_1vdc_abc_abe_k4_k6_hulk1_2rng_nplc50_soak6.csv 17-Feb-2020 07:01        39482
dcl_1vdc_bc_k4_k6_hulk2_2rng_nplc50_soak20.csv   10-Feb-2020 05:53        34915
dcl_1vdc_bc_k4_k6_hulk2_2rng_nplc50_soak6.csv   10-Feb-2020 05:53        34925
dcl_2vdc_abc_abe_hulk1_2rng_resl8_nplc20_soak10..> 17-Feb-2020 07:01        37228
dcl_2vdc_abc_abe_k46_hulk1_2rng_3458s_10vrng_re..> 17-Feb-2020 07:01        39561
ks3458abc_abe_k46_cm8508_1000mA_feb2020.dsv    10-Feb-2020 05:53       1566984
ks3458abc_abe_k46_cm8508_100mv_feb2020.dsv     10-Feb-2020 05:53       214022
ks3458abc_abe_k46_cm8508_10mA_feb2020.dsv     10-Feb-2020 05:53       1432463
ks3458abc_abe_k46_cm8508_1kv_feb2020.dsv      10-Feb-2020 05:53       443740
ks3458abc_abe_k46_cm8508_1mA_feb2020.dsv      10-Feb-2020 05:53       1574203
ks3458abe_5450_res100k_3458a3_h1_100k_jan2020.dsv 10-Feb-2020 05:53       315935
ks3458abe_5450_res10k_3458a3_h1_10k_jan2020.dsv  10-Feb-2020 05:53       1249241
ks3458abe_5450_res1M_3458a3_h1_1M_3458cb_read73..> 10-Feb-2020 05:53       2984342
ks3458abe_5450_res1k_3458a3_h1_1k_3458cb_read73..> 10-Feb-2020 05:53       903795
ks3458abe_b2_b11_k4_8508_732bx_h1_10v_a3_2182a_..> 10-Feb-2020 05:53       1242029
ks3458abe_sl935_10k_feb2020.dsv          10-Feb-2020 05:53       1676567
ks3458abe_sl935_1r_feb2020.dsv           10-Feb-2020 05:53       220707
ks3458abe_test_1kvdc_b2987a_1MR_3458a3_jan2020.dsv 10-Feb-2020 05:53       835116
lin_abe_4_10v.py                  10-Feb-2020 05:53        7883
lin_abe_4_1v.py                  10-Feb-2020 05:53        8506
lin_abe_sl5700.py                 19-Feb-2020 20:04        7348
sn20b_3458a_2020data.csv              10-Feb-2020 05:52        12132
sn20b_3458abe_rdata.csv              10-Feb-2020 05:52        17212
sn20b_3458b_2020data.csv              10-Feb-2020 05:52        15888
sn20b_3458c_2020data.csv              10-Feb-2020 05:52        15238
test4_hp3458abe_10v_hulk1_cold_jan2020.dsv     10-Feb-2020 05:53       670713
test5_hp3458abe_10k_sl935_day1_jan2020.dsv     10-Feb-2020 05:53       393621