Index of /datashort/archive/


../
10v_3458_nplc200_mm.csv              09-Dec-2015 06:15         572
10v_3458_nplc200_mm_02157_goodA3.csv        25-Jan-2016 06:30          0
10v_3458_nplc200_mm_04188.csv.bak         10-Dec-2015 05:25       590246
10v_keihf_nplc10.csv                05-Dec-2015 05:06       3367736
10v_keihm_nplc10.csv                14-Dec-2015 03:00          0
10v_keihp_nplc10.csv                27-Nov-2015 11:48       358520
10v_keihp_nplc100.csv               30-Nov-2015 07:42       2569071
10v_keihr_nplc10.csv                30-Nov-2015 07:37       2890225
10v_mma3_nplc100.csv                25-Dec-2015 18:18       1357939
10v_mma4_nplc100.csv                27-Dec-2015 00:02       183775
10v_mma5_nplc100.csv                27-Dec-2015 12:14       411136
10v_mma6_nplc100.csv                27-Dec-2015 23:34       131711
10v_mma7_nplc100.csv                28-Dec-2015 16:37       734026
10v_mma8_nplc100.csv                29-Dec-2015 06:51       591426
10v_mma9_nplc100.csv                30-Dec-2015 07:20       549134
10v_mmab_nplc100.csv                31-Dec-2015 21:55       1456734
34970A_NPLC100_HIZ_log.csv             11-Apr-2015 03:56        32692
34970A_NPLC10_HIZ.csv               11-Apr-2015 03:56       109734
34970A_NPLC10_HIZ_1V.csv              11-Apr-2015 03:56       102936
34970A_NPLC200_HIZ_100mv.csv            11-Apr-2015 03:56        15923
34970A_NPLC200_HIZ_300V.csv            11-Apr-2015 03:56        14822
34970A_NPLC_10_HIZ_100mV.csv            11-Apr-2015 03:56       800138
KEI_200mV_MNPLC.csv                11-Apr-2015 03:56       125506
KEI_200mV_MNPLC_.csv                13-Apr-2015 04:03        35260
KEI_2V_MNPLC.csv                  11-Apr-2015 04:36       253107
KEI_2V_MNPLC_.csv                 13-Apr-2015 04:03        35262
ads_exp2b_vref_3458_nplc100_tin_00000.csv     17-Feb-2016 03:25       264863
ads_exp2b_vref_3458_nplc100_tin_00000_clean.dsv  19-Feb-2016 04:58       264863
ads_exp2b_vref_3458_nplc100_tin_00000_clean_red..> 19-Feb-2016 04:58         41
adsac_2001_nplc10_tin_00000.csv          17-Feb-2016 03:25       2151617
adsac_2001_nplc10_tin_00000_clean.dsv       19-Feb-2016 04:58       2151617
adsac_2001_nplc10_tin_00000_clean_reduced.psv   16-Feb-2016 10:37       172028
adsvref_2002_nplc10_tin_00000.csv         17-Feb-2016 03:25       2226303
adsvref_2002_nplc10_tin_00000_clean.dsv      19-Feb-2016 04:58       2226303
adsvref_2002_nplc10_tin_00000_clean_reduced.psv  19-Feb-2016 04:58       169560
g9330_100k_3458_nplc200_tin_00000.csv       25-Jan-2016 06:45       511246
g9330_3458_nplc200_tin_goodA3.csv         21-Jan-2016 19:10       671195
g9330b_3458_nplc200_tin_goodA3.csv         21-Jan-2016 19:10       540052
g9330w1_3458_nplc200_tin_goodA3.csv        21-Jan-2016 19:10       783043
test.csv                      14-Dec-2015 05:24       877666
zero1v_3458_nplc200_tin_00000.csv         25-Jan-2016 06:45       3791385
zero_3458_nplc200_tin_00000.csv          25-Jan-2016 06:45       138375